Jak žádat

Co je to Mládež kraji?

  • Iniciativa Rady dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, v níž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami zvolí a které jim umožňují rozvíjet jejich podnikavost a tvořivost.
  • Podpora neformálních skupin mládeže, které si navrhnou, zpracují a uskuteční svůj vlastní projekt.
  • Vývoj a realizace vlastních projektů pomáhá rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí.

 

Jaké projekty podpoříme?

  • Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní soužití), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

 

Jak projekty podpoříme?

  • Zájemci mohou své nápady registrovat na webu http://kralovehradecky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad.
  • Pro zájemce o podporu zrealizujeme seminář, na kterém své nápady rozpracují do formy projektu. Tento seminář proběhne o víkendu 27. - 28.5. v Náchodě a pro účastníky je zdarma.
  • Z odevzdaných žádostí vybere komise projekty, mezi které rozdělí částku dotace. Prostředky se rozdělují poměrově dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob a organizací.
  • Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace 5 000 až 20 000,-Kč.

 

Co musí projekty splňovat?

 

Důležité termíny:

od 01. 04. 2023
do 24. 05. 2023
Registrace nápadů na webu
od 27. 05. 2023
do 28. 05. 2023
Seminář / workshop pro uchazeče o finanční podporu
01. 06. 2023 do 12:00 Ukončení příjmů projektových žádostí
od 05. 06. 2023
do 06. 06. 2023
Obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů
do 30. 11. 2023 Dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů
do 05. 12. 2023 Odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy

 

Nestačí ti tyto informace? Zeptej se na cokoliv dalšího - jana.capova@rdmkhk.cz